Na počátku 18. století založil nedaleko Dvora Králové nad Labem známý mecenáš barokního umění, hrabě František Antonín Špork, rozsáhlý areál se zámkem, lázněmi a hospitálem. Zámek byl později zbořen, ale budovy útulku a církevní stavby se dochovaly dodnes. Kuks je považován za jednu z nejkrásnějších barokních památek v Čechách, známá je například bohatá sochařská výzdoba z dílny slavného Matyáše Bernarda Brauna. Již roku 1707 započala dle plánů italského architekta Giovanniho Battisty Alliprandiho stavba kostela Nejsvětější Trojice a zároveň vznikaly i budovy kolem – špitál a křídlo pro přestárlé vysloužilce. Později přibyly zahrada a hřbitov s kaplí.

Činnost samotného hospitálu však započala až 5 let po Šporkově smrti, v roce 1743, kdy zde na pozvání jeho dcery Anny Kateřiny začal působit řád milosrdných bratří. Mniši pak založili zdejší lékárnu „U Granátového jablka“. V této druhé nejstarší zachované barokní apatyce ve střední Evropě nalezneme dodnes stojatky od dračí krve či prášku z lebky oběšence. Bratři tu o staré a nemohoucí pečovali až do roku 1938. V následujících desetiletích sloužil cenný historický komplex nejrůznějším účelům, avšak postupně chátral. V současnosti je hospitál Kuks v péči Národního památkového ústavu a v roce 2015 byla dokončena jeho rozsáhlá obnova. V roce 2017 získal Národní památkový ústav za tento projekt hlavní ocenění Grand Prix Ceny Evropského kulturního dědictví Europa Nostra. 

Samice vrápence s mládětem.

Budovu hospitálu dnes využívají okřídlení obyvatelé. Na půdě sídlí letní kolonie vrápenců malých, která je zde odborníky sledována od roku 2008. Každoročně v květnu se sem slétá 20 – 30 samic tohoto teplomilného druhu, aby zde porodily a vychovaly svá mláďata. Jelikož půda je lidmi jen minimálně využívána, vrápenci zde mají dostatek klidu. V závislosti na počasí se také mohou přesunovat a využívat různé části podkrovního prostoru. Dalšími druhy, které lze v létě na půdě zastihnout, jsou netopýr ušatý a netopýr brvitý. Ani v chladném období roku není Kuks opuštěný, neboť slouží letounům také jako zimoviště. V malém sklípku v severozápadním rohu budovy bývají během hibernace zastiženi vrápenci malí, netopýři ušatí, dlouhouší a černí.

O zdejších tajuplných nájemnících se návštěvníci mohou dozvědět více z výkladu průvodců nebo prostřednictvím informační tabule u pokladny. K dispozici jsou zde také pracovní listy Netopýři na hradech a zámcích, které (nejen děti) hravou formou seznamují se životem těchto pozoruhodných živočichů. Dobrou příležitostí pro setkání s letouny je Mezinárodní noc pro netopýry, která se na Kuksu v některých letech koná.

Něco navíc:

Správa hospitálu Kuks byla v roce 2017 za svůj pozitivní přístup k ochraně letounů oceněna památeční plaketou a certifikátem v rámci akce „Náš soused je netopýr“.

Zimující vrápenec malý.

Vrápencům malým se ve východních Čechách daří. V bezprostřední blízkosti hospitálu se nachází úkryt další mateřské kolonie tohoto druhu, a to na půdě kostela v obci Žireč (cca 2,5 km severozápadně od Kuksu). Velmi významné je hromadné zimoviště letounů v pevnosti Josefov u Jaroměře. V rozsáhlém systému podzemních chodeb zde odborníci každoročně napočítají několik stovek vrápenců malých (v posledních letech více než 700 jedinců), početně tu zimují i netopýři brvití a velcí. Pevnost Josefov byla proto vyhlášena jako evropsky významná lokalita v rámci soustavy chráněných území Natura 2000. Také tato historická památka je zpřístupněna veřejnosti, pouze však v teplém období roku, k rušení zimujících letounů tedy nedochází.

Praktické informace:

Hospitál Kuks leží ve východních Čechách, cca 12 km od Dvora Králové nad Labem. Parkoviště se nachází na protějším břehu řeky Labe v obci Kuks, volnou chůzí trvá cesta cca 15 minut. Vítáni jsou i cyklisté, v areálu jsou umístěny stojany pro kola a zavazadla je možné uzamknout do skříňky v úschovně. Památka je přístupná od dubna do října, návštěvní dny a hodiny se však liší pro jednotlivé okruhy. Více informací lze zjistit na www.hospital-kuks.cz, e-mailu: kuks@npu.cz nebo telefonech: 499 692 161 (pokladna) nebo 724 663 535 (správa).

Autoři fotografií: David Fischer, Daniel Horáček, Josef Hotový a archiv hospitálu Kuks.

Poznejte letouny sídlící v hospitálu Kuks