Gotický hrad založil Beneš z Choustníka po roce 1262. Jeho potomci jej pak užívali společně a vznikl tak v Čechách vzácný typ sídla, tzv. ganerbenburg, se dvěma oddělenými hradními jádry a paláci. K názvu hradu se váží různé pověsti, např. o krásné šlechtické dceři Adéle, kterou zde otec nesouhlasící s jejím sňatkem vypátral v přestrojení s dlouhými vousy – tehdy údajně vzniklo pojmenování Voustník, později Choustník. Méně romantické vysvětlení praví, že název vznikl od vrchu chustem (křovím) porostlém.

V roce 1322 přešel hrad s okolním panstvím výměnou za jiné majetky do rukou Petra I. z Rožmberka. Posledním majitelem Choustníku, pocházejícím z mocného jihočeského rodu, byl Petr Vok. Ten hrad prodal na konci 16. století Jiříku Homutovi z Harasova a již od roku 1614 je hrad uváděn jako pustý a rychle chátrá. Poté se tu vystřídalo mnoho majitelů a v roce 1932 jej poslední z nich postoupili Klubu československých turistů. V současnosti je zřícenina, dýchající středověkou atmosférou a poskytující krásný výhled do kraje z jedné z palácových věží, v majetku obce Choustník.

Zimující netopýr ušatý

Hrad je urozeným panstvem již dávno opuštěn, ale osiřelý není. Kromě dvounohých turistů jej vyhledávají i návštěvníci okřídlení. Hradní sklepení slouží jako tradiční zimoviště netopýrů. První záznamy o místních letounech pocházejí již z roku 1988. Od té doby zde monitoring probíhá pravidelně. Ač se jedná o lokalitu se spíše menšími celkovými počty zvířat, vyniká zdejší společenstvo zimních spáčů druhovou pestrostí – zaznamenáno tu bylo doposud sedm druhů netopýrů. Nejčastějšími hosty jsou na Choustníku netopýři černí, ušatí a velcí. V některých letech se objevují rovněž zástupci dalších druhů, jako je např. netopýr severní, n. vodní, n. řasnatý či n. dlouhouchý.

Netopýr černý je obyvatel listnatých lesů

Zřícenina obklopená listnatými lesy slouží i jako významné místo podzimních netopýřích sletů (tzv. swarming). Potkávají se zde mimo jiné samci se samicemi, aby se pářili. V tomto období zde v rámci výzkumu spojeného s kontrolním odchyty u sklepů byli zjištěni především netopýři černí a n. ušatí, v okolních lesích pak i netopýři rezaví.

O letounech a jejich ochraně se lze dozvědět více s využitím hravých pracovních listů pro celou rodinu Netopýři na hradech a zámcích nebo z letáčku „S netopýry pod jednou střechou“, jež jsou k dispozici v pokladně hradu. Na Táborsku pak lze navštívit i další velice významné zimoviště letounů – Chýnovskou jeskyni.

Něco navíc

Zřícenina Choustník se nachází ve stejnojmenné přírodní rezervaci. Komplex skal tu tvoří skalní město, které je jedním z předmětů ochrany. Rezervace vyniká především původními porosty tzv. květnatých bučin. Toto vzácně zachovalé společenstvo s rozvinutým bylinným patrem má značný význam pro druhovou diverzitu nejenom rostlin, ale i bezobratlých živočichů a hub a jako hnízdiště ptactva. Setkáme se tu s typickými druhy, jako jsou např. samorostlík klasnatý či pitulník žlutý, z bezobratlých pak třeba s chráněným střevlíkem nosatým. Porosty vzrostlých buků umožňují hnízdění řady druhů šplhavců a na dutiny vázaných sov, jako je sýc rousný, kulíšek nejmenší či puštík obecný.

Praktické informace

Zřícenina Choustník se nachází cca 25 km jihovýchodně od města Tábor. Nejbližší železniční stanice je v 11 km vzdálených Černovicích. Odtud i ze stejnojmenné obce pod hradem, kde lze parkovat, vedou k cíli turistické značené trasy. Do obce Choustník je možné se dostat také autobusem z Tábora či Soběslavi. Otevírací doba hradu je od května do října, dny a časy se v jednotlivých měsících liší. Více informací lze získat na webu obce Choustník, e-mailu obec.choustnik@volny.cz či telefonu 381 592 117.

Autoři fotografií: Miloš Anděra, Antonín Reiter a Wikimedia Commons

 

Hrad Choustník obývá pestré netopýří společenství